ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
ISO/IEC 17025:2005 -- ISO9001:2015 -- ISO/IEC 17043:2010 -- WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
สาระความรู้
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักยาและวัตถุเสพติด

สำนักยาและวัตถุเสพติดมีพันธกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดตามมาตรฐานสากล เพื่อทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย
Q
ต้องการซื้อชุดทดสอบสเตียรอยด์ ต้องทำอย่างไร?
A

ติดต่อสั่งซื้อที่ ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรายละเอียดนี้ https://www.bdn.go.th/th/sDetail/15/100/

Q
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
A

ผู้สนใจสามารถขอรับ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทำหนังสือเรียน "อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" และแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120

Q
ผู้ประกอบการ (บริษัทยา) สามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่
A

ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยา” ซึ่งจะมีการกำหนดรายการยาที่จะตรวจวิเคราะห์ในแต่ละปี

Q
สำนักยาและวัตถุเสพติด ตั้งอยู่ที่ใด
A

สำนักยาและวัตถุเสพติด มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 2 และ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยงานด้านยาตั้งอยู่บนอาคาร 2 ชั้น 2-6 ผู้มาติดต่อควรแลกบัตรผ่านประตู โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้อง 210 ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ สำหรับงานด้านวัตถุเสพติด และการรับตัวอย่างตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ, ในวัตถุต้องสงสัย, และยาคดี จะตั้งอยู่ที่อาคาร 4

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ