งานบริการ

สารมาตรฐาน

การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

 

    การสั่งซื้อและรับสารมาตรฐานด้วยตนเอง

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอซื้อสารมาตรฐาน

2. สำหรับกรณีสั่งซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องนำเอกสารเพิ่มเติมมาแสดงในการสั่งซื้อ ดังนี้

             --> Alprazolam (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)

                   - สำเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

             --> Diazepam, Phenobarbital (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4)

                   - สำเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

             --> Morphine sulfate (ยาเสพติดให้โทษประเภท 2)

                   - ใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฉบับจริง)  หรือ

                   - ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฉบับจริง)

3. สามารถสั่งซื้อและชำระเงินได้ที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นำหลักฐานมารับสารมาตรฐาน ได้ที่อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักยาและวัตถุเสพติด เบอร์โทร 02-9510000 ต่อ 99102

 

การสั่งซื้อสารมาตรฐานทางอีเมล์และจัดส่งทางไปรษณีย์

      1. กรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มการสั่งซื้อสารมาตรฐาน และส่งมาที่ jarubol.c@dmsc.mail.go.th หรือ pannaros.c@dmsc.mail.go.th

      2. เจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคากลับไป เพื่อยืนยันรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ

      3. ตรวจสอบและลงนามยืนยันการสั่งซื้อในใบเสนอราคา ส่งกลับมาที่ jarubol.c@dmsc.mail.go.th หรือ pannaros.c@dmsc.mail.go.th

      4. ชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีชื่อ

                         สำนักยาและวัตถุเสพติด (หมุนเวียน)

                         ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

                         เลขที่บัญชี 142-1-12831-4

      5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ jarubol.c@dmsc.mail.go.th หรือ pannaros.c@dmsc.mail.go.th แล้วทางสำนักยาและวัตถุเสพติด จะจัดส่งสารมาตรฐานและใบ Certification of Analysis (COA) ให้ผู้ซื้อทางไปรษณีย์

***กรณีมารับสารมาตรฐานด้วยตนเอง*** 
หลังจากการส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วศูนย์ฯจะทำการตรวจสอบยอดเงินและจัดเตรียมสารมาตรฐาน
แล้วจะนัดวันเวลาให้มารับสารมาตรฐานต่อไป

 

การซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ ใบอนุญาติที่นำมาแสดงจะต้องถูกต้องตามชนิดของสาร

มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับสารมาตรฐานไปได้ จนกว่าจะนำเอกสารที่ถูกต้องมาแสดง

 

หมายเหตุ : สารมาตรฐานประเภทยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สามารถซื้อได้ครั้งละ 1 ขวด/ 6 เดือน เท่านั้น

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขายสารมาตรฐาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,165
DMScRS ที่มีจำหน่าย Update 2020-10-08
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
ARS ที่มีจำหน่าย Update 2020-10-08
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43