การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุในห้องปฏิบัติการ