การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

News & KM / ข่าวสารและความรู้

PT-BDN Application

PT-BDN Application

Mobile application from Bureau of Drug and Narcotic for proficiency testing (PT) participants which enables you to manage and track your PT activities, anywhere and anytime. System notification will let you don’t miss your PT process. This app also let you get our latest news and knowledge on your mobile device.

แอปพลิเคชันให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) และเป็นระบบจัดการแจ้งเตือนกำหนดการ สำหรับผู้เป็นสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบ โดยมีขอบข่ายการทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการด้านยา ด้านสารเสพติดในปัสสาวะและด้านยาเสพติดในของกลาง จัดโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์