การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

News & KM / ข่าวสารและความรู้

แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567

แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567

 

สำนักยาและวัตถุเสพติดขอความร่วมมือจากสมาชิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน link ดังนี้

ด้านยาและผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

ด้านวัตถุเสพติด

 

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

ขอบคุณค่ะ