MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

News & KM / ข่าวสารและความรู้

IQC's Certificate and Usage Report

IQC's Certificate and Usage Report

ไฟล์ใบรับรองคุณภาพน้ำยาทดสอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และบันทึกการใช้ รอบ 1/66

27 กุมภาพันธ์ 2566จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
การตรวจสอบผลรายหน่วยงาน (Individual report)

การตรวจสอบผลรายหน่วยงาน (Individual report)

-สมาชิกแผนการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สามารถตรวจสอบผลรายหน่วยงาน (Individual Report)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -รายงานฉบับร่าง (Interim report)จะประกาศ..

14 มิถุนายน 2565จำนวนผู้เข้าชม 301 ครั้ง
PT-BDN Application

PT-BDN Application

***Download for free now***

31 มกราคม 2561จำนวนผู้เข้าชม 2,364 ครั้ง
การร้องเรียนและอุทธรณ์

การร้องเรียนและอุทธรณ์

ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนจากการใช้บริการหรือข้ออุทธรณ์ผลการประเมินความสามารถ

26 กรกฎาคม 2560จำนวนผู้เข้าชม 1,632 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ