สัมมนา

การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • 14.06.2022
  • 49
การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่
30 มิถุนายน 2565
วันที่เปิดลงทะเบียน
13 มิถุนายน 2565 - 28 มิถุนายน 2565
เวลา
09:00 - 12:15 น.
จำนวนที่รับ
100 อัตรา
จำนวนคงเหลือ
100 อัตรา
สถานที่
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Online)

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เภสัชกรได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 3 CPE