งานบริการ

ศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์

รายงานผลการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562 (ม.ค.2563)

 

 

 

 

 

 

คู่มือการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ (ต.ค.2562)

 

 

 

 

 

 

 

ASEAN GUIDELINE ON STABILITY STUDY OF DRUG PRODUCT