งานบริการ

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

 
1. ส่งอีเมลถึง นายสิริชัย กระบี่ศรี (sirichai.k@dmsc.mail.go.th)
3. โทรศัพท์ถึง นายสิริชัย กระบี่ศรี เบอร์ 02-9510000 ต่อ 99119 หรือ 99120 
4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคาร 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล่องอยู่ที่หน้าลิฟท์)
TAGS :