งานบริการ

ชุดทดสอบ

ชุดตรวจสเตียรอยด์ (หลักการ IC)

ขนาดบรรจุ
1 Test/Set ราคา 65 บาท
5 Test/Set ราคา 300 บาท
10 Test/Set ราคา 600 บาท
20 Test/Set ราคา 1,100 บาท
 

สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็นเพียงผู้วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ มิได้เป็นผู้จำหน่าย

ผู้สนใจกรุณาติดต่อสั่งซื้อที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
ที่อยู่ : 88/7 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 98463,98450  อีเมล testkit@dmsc.mail.go.th


หลักการ

ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณใช้หลักการทางอิมมูโนโครมาโทกราฟี สามารถตรวจสเตียรอยด์ได้ 2 ชนิด คือ เดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน ตรวจยาแผนโบราณได้ทุกรูปแบบ เช่น ยาลูกกลอน ยาผง ยาเม็ด ยาน้ำ ยากวน ฯลฯ ทราบผลได้ภายในเวลาประมาณ 15 นาที

 

ค่าความไวของชุดทดสอบนี้คือสามารถตรวจพบเดกซาเมทาโซนที่ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และเพรดนิโซโลน 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ชุดทดสอบนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาข้าม (cross reaction) โดยให้ผลบวกกับเบตาเมทาโซนได้


ประโยชน์ของชุดทดสอบ

1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) และเพรดนิโซโลน (Prednisolone) ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี (IC)
2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับ ใช้ในห้องปฏิบัติการ ทั่วไป ในภาคสนามและประชาชนทั่วไป
3. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาที่ผสมสารสเตียรอยด์
4. ลดงานตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ
ความไวของชุดทดสอบ


วิธีทดสอบ

 

1. บดยาให้เป็นผงละเอียด และใช้หลอดพลาสติกตักตัวอย่างยาใส่หลอดทดสอบ (กรณียาน้ำให้รินใส่หลอดทดสอบ) โดยใส่ตัวอย่างยาให้มีปริมาณเท่ากับขีดสีน้ำเงินข้างหลอดทดสอบ (ขีดล่าง)

 

 

2. ใส่น้ำยาละลายตัวอย่างที่ให้มาในชุดทดสอบ จนถึงขีดสีแดง (ขีดบน) ปิดจุก และเขย่าอย่างน้อย 3 นาที (เป็นการสกัดสารสเตียรอยด์)

 

 

3. ตั้งหลอดทดสอบจนกระทั่งยาตกตะกอน และน้ำยาแยกชั้นใส

 

 

 

4. เปิดซอง นำชุดทดสอบวางบนพื้นราบ ในที่มีแสงสว่างเพียงพอ ใช้หลอดหยดที่ให้มาในซองดูดน้ำยาส่วนใส ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ และหยดน้ำยาลงในหลุมรับตัวอย่างทีละหยด จำนวน 4 หยด ในลักษณะหลอดหยดตั้งตรง

 

 

5. อ่านผลการทดสอบที่เวลา 10 นาที ไม่ควรอ่านผลทดสอบเกินเวลากำหนด

 


การอ่านผลทดสอบ

การอ่านผลดูจากจำนวนขีดที่ปรากฏในช่องหน้าต่างแสดงผล โดยความเข้มของสีที่ปรากฏบนตำแหน่ง C และ T อาจแตกต่างกันได้เล็กน้อย การแปลผล เป็นดังนี้

► กรณีปรากฏ 2 ขีด ที่ตำแหน่ง C และ T คือผลลบ แสดงว่า ไม่มีสเตียรอยด์

► กรณีปรากฏ 1 ขีด ที่ตำแหน่ง C เท่านั้น คือผลบวก แสดงว่า มีสเตียรอยด์ ซึ่งอาจเป็นเดกซาเมทาโซนหรือเพรดนิโซโลน หรืออาจใส่ปนปลอมมาทั้งสองชนิด


ข้อแนะนำ

1. กรณีผลิตภัณฑ์ยามีสีเข้มซึ่งอาจรบกวนการอ่านผล สามารถตั้งหลอดตัวอย่างที่ผสมน้ำยาแล้ว ทิ้งไว้นานขึ้นจนกว่าตัวยาตกตะกอนหมด และใสมากขึ้น

2. ควรใช้ชุดทดสอบทันทีหลังจากเปิดซอง และอ่านผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

3. หากน้ำยาละลายตัวอย่างกระเด็นเข้าตา หรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

4. เมื่อใช้น้ำยาละลายตัวอย่างแล้วเสร็จ ควรปิดฝาให้สนิททุกครั้ง

5. ชุดทดสอบนี้ใช้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการยืนยันผล สามารถส่งตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. เก็บชุดทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนและแสงแดดโดยตรง

7. หลีกเลี่ยงการซื้อยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา การเลือกซื้อให้ตรวจดูฉลากที่ปิดผนึกบนภาชนะบรรจุว่าจะต้องมีเลขทะเบียนตำรับยาโดยฉลากจะต้องมีรายละเอียดอื่นๆได้แก่ ชื่อยา สูตรยา ชื่อและจังหวัดที่ตั้งของผู้ผลิตยา วันเดือนปีที่ผลิตยา เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา ปริมาณยาที่บรรจุ เนื่องจากหากเป็นทะเบียนยาปลอม  รายละเอียดจะไม่ครบถ้วน


 ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันผล

 - สำนักยาและวัตถุเสพติด จ.นนทบุรี โทร 0 2951 0000 ต่อ 98436

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) โทร 0 5311 2188

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) โทร 0 5317 6225

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) โทร 0 5532 2824

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) โทร 0 5624 5618

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) โทร 0 3471 1945

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) โทร 0 3878 4006

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) โทร 0 4324 0800

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี) โทร 0 4220 7364

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา) โทร 0 4434 6005

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) โทร 0 4531 2230

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โทร 0 7735 5301

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต) โทร 0 7635 2041

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) โทร 0 7433 0211

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) โทร 0 7550 1050