งานบริการ

โครงการประกันคุณภาพยา

รายละเอียดโครงการ (ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า)

เอกสารโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ ปี 2565 

► หนังสือราชการแจ้ง GREEN BOOK สมัครใจ

 โครงการประกันคุณภาพยา สมัครใจ 2565

 แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

 หนังสือนำส่งตัวอย่างโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ

รายการยา และราคาค่าตรวจวิเคราะห์โครงการประกันคุณภาพยา 2565

► ข้อมูลติดต่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

** ลิงก์ทั้งหมดด้านบนเป็นไฟล์เดียวกัน  แต่ละ bullet จะนำทางไปยังหน้าที่ต้องการ (คล้ายสารบัญ) ดังนั้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ใดๆ เพียงที่เดียวพอ**

 

E form แจ้งรับข่าวสาร ข้อมูล โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

E form เสนอรายการยาเข้าโครงการประกันคุณภาพยา ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

ดาวน์โหลด

โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2565 web
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 432