งานบริการ

โครงการประกันคุณภาพยา

รายละเอียดโครงการ (ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า)

เอกสารโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ ปี 2564 

► หนังสือราชการแจ้ง GREEN BOOK สมัครใจ

► โครงการประกันคุณภาพยา สมัครใจ 2564

 แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

 หนังสือนำส่งตัวอย่างโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ

รายการยา และราคาค่าตรวจวิเคราะห์โครงการประกันคุณภาพยา 2564

► ข้อมูลติดต่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

** ลิงก์ทั้งหมดในหน้านี้ เป็นไฟล์เดียวกัน  แต่ละ bullet จะนำทางไปยังหน้าที่ต้องการ (คล้ายสารบัญ) ดังนั้น ดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้ เพียงลิงก์เดียวก็พอ **