งานบริการ

ตำรายา

เอกสารประกอบการประชุมและคู่มือ

1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเครือข่ายและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพร

2. คู่มือการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพร

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาจากสมุนไพรตามมาตรฐาน Herbal Pharmacopoeia โดย ดร กรวิกา จารุพันธ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

4. การประชุมเสวนาเรื่อง "นานาทัศนะจากผู้ใช้ THP" ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรฐานฯ THP (4_8_60)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13,805
ข้อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ และความปลอดภัย_จิรานุช แจ่มทวีกุล
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,713
ข้อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพรด้านเภสัชเวทและพฤษศาสตร์_กรวิกา จารุพันธ์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5,871
(3) THP Quality by Dr Kornvika
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2,422
(4) การประชุมเสวนาเรื่อง นานาทัศนะจากผู้ใช้ THP
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2,045