งานบริการ

ตำรายา

ตำรายาของประเทศไทย (TP)

เป็นตำรายาของประเทศไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตำรายา ฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยตำรายาของประเทศไทยฉบับที่ 2 เล่มที่ 1 ภาคที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia II volume I Part 1 and Supplement) ได้รับรองในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุ ตำรายา พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2556 (คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๙ ง ของ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

Thai Pharmacopoeia II 2011 เป็นตำรายาของประเทศไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตำรายาฉบับล่าสุด

*Thai Pharmacopoeia II 2011 ในรูปแบบ PDF สามารถ download ได้ตามลิ้งด้านล่าง

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2556

- คู่มือ : พิษงูและตำรับเซรุ่มแก้พิษงู ในตำรายาของประเทศไทย (Venin and antivenin in Thai Pharmacopoeia)

- TP information on ANTIDOTES

ถ้ามีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120 หรือติดต่อที่ QR code นี้

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุตำรายา พ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 725
Venin and antivenin in Thai Pharmacopoeia
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 685
Antidotes
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 438
TP_II_2011
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 22.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,191