คำถามที่พบบ่อย

Q
ต้องการซื้อชุดทดสอบสเตียรอยด์ ต้องทำอย่างไร?
A

ติดต่อสั่งซื้อที่ ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรายละเอียดนี้ https://www.bdn.go.th/th/sDetail/15/100/

Q
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
A

ผู้สนใจสามารถขอรับ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทำหนังสือเรียน "อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" และแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120

Q
ผู้ประกอบการ (บริษัทยา) สามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่
A

ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยา” ซึ่งจะมีการกำหนดรายการยาที่จะตรวจวิเคราะห์ในแต่ละปี

Q
สำนักยาและวัตถุเสพติด ตั้งอยู่ที่ใด
A

สำนักยาและวัตถุเสพติด มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 2 และ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยงานด้านยาตั้งอยู่บนอาคาร 2 ชั้น 2-6 ผู้มาติดต่อควรแลกบัตรผ่านประตู โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้อง 210 ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ สำหรับงานด้านวัตถุเสพติด และการรับตัวอย่างตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ, ในวัตถุต้องสงสัย, และยาคดี จะตั้งอยู่ที่อาคาร 4

Q
จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ เป็นจำนวนเท่าใด
A

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์มีความแตกต่างกันตามประเภทตัวอย่างและหัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [ด้านยา] หรือ [ด้านวัตถุเสพติด] 

ทั้งหมด 5 รายการ