เอกสารเผยแพร่

GREEN BOOK 2020
  • 14.05.2020
  • 109
GREEN BOOK 2020
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2563
จำนวนหน้า
368 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

GREEN BOOK 2020 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่ผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการประกันคุณภาพยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2562 ประกอบด้วย 378 รายการยาชื่อสามัญ รวม 3,421 รุ่นผลิต โดยในปีล่าสุดนี้ โครงการประกันคุณภาพยาได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรขมิ้นชันที่มีใช้ในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ และยังช่วยสนับสนุนผู้ผลิตยาสมุนไพรให้สามารถผลิตยาได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น