เอกสารเผยแพร่

GREEN BOOK 2019
  • 20.03.2019
  • 5,540
GREEN BOOK 2019
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2562
จำนวนหน้า
465 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

GREEN BOOK 2019 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่ผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการประกันคุณภาพยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2561 ประกอบด้วย 370 รายการยาชื่อสามัญ โดยในปีล่าสุดนี้ โครงการประกันคุณภาพยาได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและเจลพริกที่มีใช้ในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ และยังช่วยสนับสนุนผู้ผลิตยาสมุนไพรให้สามารถผลิตยาได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น