เอกสารเผยแพร่

คู่มือการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางเบื้องต้น
  • 24.01.2018
  • 4,630
คู่มือการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางเบื้องต้น
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2560
จำนวนหน้า
146 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ