เอกสารเผยแพร่

GREEN BOOK 2021
  • 25.05.2021
  • 744
GREEN BOOK 2021
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2564
จำนวนหน้า
340 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

GREEN BOOK 2021 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่ผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการประกันคุณภาพยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2563 ประกอบด้วย 391 รายการยาชื่อสามัญ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ได้ยกเลิกการจัดพิมพ์หนังสือ GREEN BOOK โดยให้ใช้ระบบสืบค้นออนไลน์ ซึ่งใช้งานได้จาก Mobile application ’GREEN BOOK DMSC’ หรือเว็บไซต์ https://bdn.go.th/th/ebook