สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมจัดนิทรรศการในการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมจัดนิทรรศการในการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
  • 30.07.2018
  • 11,109
สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมจัดนิทรรศการในการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุขจัด “โครงการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีของการสาธารณสุขไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจประมาณ 8,000 คน

ในงานนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพได้จัดกิจกรรมวิชาการและแสดง ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและความสำเร็จในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขไทยให้แก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพให้มีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาวิจัยสู่เวทีสาธารณะ ซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อไป

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานเด่น เช่น ชีววัตถุ (biopharmaceuticals), ยาสมุนไพรกับ Thai Herbal Pharmacopoeia, การตรวจวิเคราะห์ด้านยาเสพติด, การตรวจคุณภาพยาแผนปัจจุบัน, โครงการประกันคุณภาพยา

ข่าวสารอื่นๆ