กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมงาน Medical devices ASEAN 2018

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมงาน Medical devices ASEAN 2018
  • 30.07.2018
  • 5,517
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมงาน Medical devices ASEAN 2018

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ “Medical devices ASEAN 2018” หรือ MDA 2018 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ สำหรับภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานในพิธีเปิด

งาน Medical devices ASEAN 2018 ถือเป็นงานสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้สนใจด้านเครื่องมือแพทย์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ และเป็นแหล่งพบปะระหว่างผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีบริษัทเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดบูธเพื่อให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์แก่ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ เช่น บูธ MOPH CONSULTANCY CLINIC จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้คำปรึกษาด้านการขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน และการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีบูธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทั้ง 5 หน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ได้แก่ สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สถาบันชีววัตถุ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข) ร่วมกันให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์แก่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจรอย่างแท้จริง

ในส่วนของการประชุมวิชาการทางการแพทย์ มีการบรรยายโดยวิทยากรจากราชวิทยาลัยและสมาคมทางการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น ออร์โธปิดิก พยาบาล รังสีวิทยา เวชสารสนเทศ อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านการแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-bidding ตลาดเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน ฯลฯ นอกจากนี้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Role’s of Medical Devices by Department of Medical Sciences”

ข่าวสารอื่นๆ