ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • 25.06.2018
  • 6,266
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ในการนี้ เภสัชกรหญิงสุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวสารอื่นๆ