เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
  • 21.02.2018
  • 8,059
เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

ข่าวสารอื่นๆ