บริจาคข้าวสารให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์และสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริจาคข้าวสารให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์และสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิ
  • 21.02.2018
  • 12,326
บริจาคข้าวสารให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์และสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิ

ชมรมจริยธรรมสำนักยาและวัตถุเสพติด นำทีมโดยนางอรพิณ ทนันขัติ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด นางขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ หัวหน้ากลุ่มชีววิทยา และคณะ เป็นตัวแทนสำนักฯ ร่วมบริจาคข้าวสารให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์และสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิจำนวนรวม 120 กิโลกรัม และ นมถั่วเหลือง 3 ลัง 

 

ข่าวสารอื่นๆ