บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
  • 21.02.2018
  • 2,592
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ชมรมจริยธรรมสำนักยาและวัตถุเสพติดได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ชมรมออฟโร้ดจังหวัดตาก เพื่อนำไปมอบให้ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดตาก ประกอบด้วยเสื้อผ้า ของเล่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ข้าวของเครื่องใช้ จำนวน 8 กล่อง และทุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 1,900 บาท

ข่าวสารอื่นๆ