สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล popular vote เรื่องเล่าเร้าพลัง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล popular vote เรื่องเล่าเร้าพลัง
  • 4.01.2018
  • 3,624
สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัล popular vote เรื่องเล่าเร้าพลัง

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2560 ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาการจัดการความรู้ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม โดยผู้เล่าเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ตัวแทนจากสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่ ดร.ภญ.กรวิกา จารุพันธ์ เล่าเรื่อง "แรงบันดาลใจในการจัดทำ THP" ซึ่งเป็นการเล่าถึงที่มาของความสำเร็จในการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) โดยเรื่องเล่านี้ได้รับรางวัล popular vote ซึ่งนับจากจำนวน like ใน facebook

 

โดยในพิธีิปิด ดร. สุวรรณา เธียรอังกูร ได้กล่าวว่า “เรื่องเล่าเร้าพลัง ดีทุกเรื่อง แต่จะเล่าเรื่องให้ดี จะต้องสื่อให้ผู้ฟังรู้และชื่นชมว่า เรื่องนั้นความสำเร็จคืออะไร รู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จหรือเกิดผลดีอะไรขึ้นบ้าง  แรงบันดาลใจที่ทำให้ฟันฝ่าพยายามจนสำเร็จหรือหลักคิด/หลักการเบื้องหลังความสำเร็จ ทำอย่างไรบ้างจึงสำเร็จ เรื่องเล่าเร้าพลังต้องกระตุ้นให้คนฟัง อยากเรียนรู้ อยากนำไปปรับใช้ ดังนั้น การเล่าเรื่องจะไม่เหมือนการบรรยาย หรือ การนำเสนอ ซึ่งมีขั้นตอน มีความเป็นแบบแผนหรือมีความเป็นวิชาการมากเกินไป ขณะที่เรื่องเล่าเร้าพลัง จะมีความเป็นกันเอง เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ฟังแล้วเห็นถึงวิธีปฏิบัติจริงๆของคนเล่า จะเล่าได้แบบนี้ต้องผ่านการลงมือทำจริงมาแล้ว”

 

นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer, CKO) กล่าวว่า "เรื่องเล่าทุกเรื่องมีคุณค่า หากคนเล่าปรับเนื้อหาอีกสักหน่อยก็จะทำให้คนฟังจับใจความได้ชัด รับรู้ความรู้สึกได้ดีครับ คนเล่าต้องเข้าใจหลักการสื่อที่แตกต่างกันของ Storytelling & Lecture & Present ฝึกเติมจุดเด่นของเนื้อหา อะไรคือความสำเร็จ รู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จ และทำอย่างไรจึงสำเร็จ กลุ่มสนับสนุนจะเล่าเชิงความรู้สึกได้ดีครับ ไม่เน้นวิชาการมากนัก จะเร้าอารมณ์คนฟังได้มาก กลุ่มสายงานหลัก เล่าเชิงเทคนิคได้ดี แต่ต้องเพิ่มการร้อยเรียงเชิงความรู้สึก การปฏิบัติแบบ Tacit knowledge ลงไป ก็จะดียิ่งขึ้น"
 

คลิปวิดิโอ "แรงบันดาลใจในการจัดทำ THP" https://www.facebook.com/KmDMSc/videos/371078026651809/​

สามารถชมเรื่องเล่าเร้าพลังทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ที่  https://www.facebook.com/pg/KmDMSc/videos/?ref=page_internal

ข่าวสารอื่นๆ