สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน
  • 19.12.2017
  • 3,911
สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และถ่ายทอด KPI ของกรมให้แต่ละกลุ่มงานทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

 

ข่าวสารอื่นๆ