แพทย์และเภสัชกรจากประเทศกัมพูชาศึกษาดูงานสำนักยาและวัตถุเสพติด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แพทย์และเภสัชกรจากประเทศกัมพูชาศึกษาดูงานสำนักยาและวัตถุเสพติด
  • 28.11.2017
  • 3,799
แพทย์และเภสัชกรจากประเทศกัมพูชาศึกษาดูงานสำนักยาและวัตถุเสพติด

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักยาและวัตถุเสพติดต้อนรับแพทย์และเภสัชกรจากประเทศกัมพูชา 4 ท่านที่มาศึกษาดูงานด้านการควบคุมคุณภาพยาและการตรวจวิเคราะห์ยาปลอม (DMSc roles in controlling drug quality and identifying counterfeit drugs) โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Training Program on Pharmacogvigillance for Combodians ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข่าวสารอื่นๆ