กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการเรื่อง "โครงการประกันคุณภาพยา"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการเรื่อง "โครงการประกันคุณภาพยา"
  • 8.09.2017
  • 7,040
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการเรื่อง "โครงการประกันคุณภาพยา"

สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลชมเชยจากการจัดบูธนิทรรศการเรื่อง "โครงการประกันคุณภาพยา" ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการเปิดตัว Mobile application "GREEN BOOK DMSC" ที่ใช้ได้ทั้งระบบ android และ iOS

 

ฐานข้อมูลที่บรรจุใน Mobile application "GREEN BOOK DMSC" นี้ เป็นรายการยาและรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีผลการตรวจ "ผ่านมาตรฐาน" โดยรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำการอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทราบอย่างทันท่วงที

 

    

   

รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตที่บรรจุใน Mobile application "GREEN BOOK DMSC" เป็นข้อมูลจาก "โครงการประกันคุณภาพยา" ซึ่งดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพยาแผนปัจจุบันที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เน้นตรวจยาที่มีปริมาณการใช้มาก ยามูลค่าสูง ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ ยาช่วยชีวิต ยาชนิดเดียวกันแต่ราคาแตกต่างกันมากระหว่างผู้ผลิต ยาที่มีแนวโน้มไม่คงตัวหรือโรงพยาบาลสงสัยในคุณภาพ นำมาตรวจวิเคราะห์และตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ข่าวสารอื่นๆ