สาระความรู้

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561
  • 14.11.2017
  • 882
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561

ด้านยา
1. โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ (GREEN BOOK สมัครใจ) และ GREEN BOOK application
    โดย ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา สำนักยาและวัตถุเสพติด


2. แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพยาเพื่อเผยแพร่ใน GREEN BOOK 
    2.1 USP 40 General Requirements for Tests and Assays (Microbiological Tests) โดย ภญ.ลัดดา พูลสวัสดิ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
    2.2 Product Quality Test for Pharmaceutical products (USP 40) โดย ภญ.ศศิดา อยู่สุข สำนักยาและวัตถุเสพติด
    2.3 แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพยาชีววัตถุเพื่อเผยแพร่ใน GREEN BOOK ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.ภญ. บุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

ด้านยาเสพติด
1. แนวทางการส่งตัวอย่างยาคดี โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด
    สไลด์ | แนวทางการนำส่งตัวอย่างยาคดี.doc 


2. การส่งตัวอย่างปัสสาวะ โดย ดร.สุเมธ เที่ยงธรรม สำนักยาและวัตถุเสพติด
    สไลด์ | แนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะ.docหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจปัสสาวะ.docหนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด.doc | ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือนำส่งตัวอย่างปัสสาวะ.pdf | เอกสารประกอบหมายเลข1-3.pdf


3. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 โดย ภญ.สุชา อู่เจริญ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

4. การส่งตัวอย่างของกลางยาเสพติดเพื่อตรวจพิสูจน์ โดย ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

ดาวน์โหลด

Boontarika_แนวทางตรวจยาชีววัตถุสำหรับ Green Book_FY61
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 229
Ladda_USP40_MicrobiologicalTest
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 232
Suratchanee_โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ61
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 166
เอกสารประกอบหมายเลข1-3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
แนวทางการนำส่งตัวอย่างยาคดีword
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 98
Patima_แนวทางการส่งตัวอย่างยาคดีppt
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 148
Sucha_พรบ วัตถุที่ออกฤทธิ์2559
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 521
Sumate_แนวทางและปัญหาในการส่งตัวอย่างปัสสาวะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
แนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 107
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจปัสสาวะ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6,171
หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 100
การส่งตัวอย่างของกลางยาเสพติด 2017
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 223
charoendee_การส่งตัวอย่างของกลางยาเสพติด 2017
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 110
Sasida_Product quality test for pharmaceutical pdt
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 142
ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือนำส่งตัวอย่างปัสสาวะ2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 110