บัญชี Organizational Knowledge 2561

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2561
  • 12.10.2017
  • 3,212
บัญชี Organizational Knowledge 2561

บัญชี Organizational Knowledge 2561

1. Advanced Technology on ICP-MS

    โดย Mr. Louri Kalinitchenko (Head of ICPMS, Analytik Jena AG)

 

2. Dissolution : Theory & Best Practices

   โดย Mr.Joseph Eaton (ผู้แทนจาก USP)

 

3. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-General requirement for proficiency testing และ ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

    โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย, นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

     [สไลด์ Proficiency Testing Provider_17043 | สไลด์ Proficiency Testing Provider_procedure]

 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อการพัฒนาองค์กร

    โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

     [สไลด์ | บทความแบบ Workshop แผนบริหารความเสี่ยง]

 

5. Executive Seminar : Accuracy Calibration Certificate ( Eurament cg-18) & GWP

    โดย  ทรงพล ทรงสิทธิโชค, วิยะวัฒน์ พงษ์วิทยา, สันติ จิตนิยม (บริษัท METTLER TOLEDO)

 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)

    โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล  (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

    [สไลด์ PMQA]

 

ดาวน์โหลด

KM4-61_risk management
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2,642
KM4-61_Risk management_Slide
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 25,472
KM4-61_แบบ Workshop แผนบริหารความเสี่ยง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 565
KM61 PMQA
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 916
KM61_Proficiency Testing Provider_17043
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 380
KM61_Proficiency Testing Provider_procedure
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 911
2 บัญชี organization knowledge2561
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 311
3_หมวดหมู่บัญชีความรู้_61
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 289
ข่าวสารอื่นๆ