โครงการประกันคุณภาพยา 2561 เปิดจองการส่งตัวอย่างรอบแรก 9 ต.ค.60

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการประกันคุณภาพยา 2561 เปิดจองการส่งตัวอย่างรอบแรก 9 ต.ค.60
  • 25.09.2017
  • 18,241
โครงการประกันคุณภาพยา 2561 เปิดจองการส่งตัวอย่างรอบแรก 9 ต.ค.60

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินโครงการประกันคุณภาพยา โดยคัดเลือกรายชื่อผลิตภัณฑ์ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพเป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คัดเลือกรายการยาจำนวน 60 รายการ โดยจะสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งโรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะประสานผู้ผลิตและผู้นำเข้าเพื่อชดเชยยาที่ถูกสุ่มตรวจคืนให้โรงพยาบาลต่อไป

 

การตรวจวิเคราะห์อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาสากล เช่น United States Pharmacopeia : USP 40 หรือ British Pharmacopoeia : BP 2017 หรืออ้างอิงตามทะเบียนยากรณีที่ไม่มีวิธีวิเคราะห์ระบุในตำรายา เมื่อดำเนินโครงการสิ้นสุด จะสรุปประเมินและเผยแพร่ผลวิเคราะห์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะนำไปจัดทำหนังสือ “GREEN BOOK 2019” ต่อไป

 

รายการยาที่ตรวจวิเคราะห์ ปี 2561 ได้แก่

1.      Alprazolam tablets

2.      Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide tablets

3.      Aminophylline sterile solution

4.      Amitriptyline hydrochloride tablets

5.      Amlodipine besilate tablets

6.      Amphotericin B sterile powder

7.      Aspirin tablets

8.      Atorvastatin tablets

9.      Candesartan cilexetil tablets

10.    Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide tablets

11.    Cefuroxime axetil dry syrup

12.    Clotrimazole cream

13.    Clotrimazole topical solution

14.    Clotrimazole vaginal tablets

15.    Dexamethasone eye drop 

16.    Dexamathasone sodium phosphate + Neomycin sulfate eye drop

17.    Diclofenac sodium sterile solution

18.    Dicloxacillin sodium capsules

19.    Dicyclomine hydrochloride tablets

20.    Disulfiram tablets

21.    Erythropoietin (Epoetin) alpha sterile powder/solution

22.    Ezetimibe tablets

23.    Filgrastim sterile solution

24.    Finasteride tablets

25.    Folic acid tablets

26.    Furosemide sterile solution

27.    Glimepiride tablets

28.    Glipizide tablets

29.    Haloperidol tablets

30.    Heparin sodium sterile solution

31.    Hydrochlorothiazide tablets

32.    Hydroxychloroquine sulfate tablets

33.    Indomethacin capsules

34.    Insulin human sterile solution /suspension

35.    Lamivudine tablets

36.    Lamivudine + Zidovudine tablets

37.    Lamotrigine tablets

38.    Levetiracetam tablets

39.    Levothyroxine sodium tablets

40.    Lidocaine hydrochloride sterile solution

41.    Metformin hydrochloride tablets

42.    Methimazole (Thiamazole) tablets

43.    Montelukast sodium tablets

44.    Morphine sulfate sterile solution

45.    Morphine sulfate tablets

46.    Naproxen tablets

47.    Norepinephrine sterile solution

48.    Ondansetron sterile solution

49.    Pyridostigmine bromide tablets

50.    Risperidone tablets

51.    Sodium bicarbonate sterile solution

52.    Tadalafil tablets

53.    Thioridazine hydrochloride tablets

54.    Trazodone hydrochloride tablets

55.    Trifluoperazine hydrochloride tablets

56.    Warfarin sodium tablets

57.    เจลพริก

58.    ฟ้าทะลายโจรแคปซูล

59.    ยาแผนโบราณสำหรับรับประทาน

60.    ยาแผนโบราณสำหรับใช้ภายนอก

ดาวน์โหลด

โครงการประกันคุณภาพยาปี2561
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 517
แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 421
ข่าวสารอื่นๆ