สาระความรู้

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด วันที่ 16 พ.ย.2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร
  • 5.09.2017
  • 662
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด วันที่ 16 พ.ย.2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

ด้านยา
1. โครงการประกันคุณภาพยา โดย ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา

2. หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (Single window) โดย ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล

3. Quality control for Erythropoietin products โดย ดร.ภญ.บุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์

4. E-bidding with Price performance โดย ภญ.อำพร เจริญสมศักดิ์

5. สารพัน Price performance โดย ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ และ ภก.วิพิน กาญจนการุญ

6. การเปรียบเทียบคุณลักษณะสำหรับแนวทางการดำเนินการจัดทำ Price performance โดย ภญ.ปณิตา จันทปัชโชติ

 

ด้านยาเสพติด
1.การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย ดร. สุเมธ เที่ยงธรรม

2. คำสั่ง คสช. 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดย ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์

2.1 สรุปประเด็นคำสั่ง คสช.108/2557

2.2 คู่มือดำเนินการตามคำสั่ง คสช.108/2557

ดาวน์โหลด

D1 โครงการประกันคุณภาพยา_16Nov16
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 81
D2 หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ_16Nov2016
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108
D3 Quality control for Erythropoietin
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 101
D4 E-bidding with Price performance_16Nov2016
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 91
D5 สารพัน Price performance_Somchai
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 80
D6 การเปรียบเทียบคุณลักษณะสำหรับแนวทางการดำเนินการจัดทำ Price performance_Panita
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 89
N1 การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ_16Nov2016
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 183
N21 สรุปประเด็นคำสั่ง คสช
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130
N22 คู่มือดำเนินงาน ตามคำสั่ง คสช 108-2557
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 103
ข่าวสารอื่นๆ