บัญชี Organizational Knowledge 2559

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2559
  • 1.09.2017
  • 8,122
บัญชี Organizational Knowledge 2559

บัญชี Organization Knowledge 2559

1. ISO 9001 : 2015 โดย อ.ปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์
2. การวัด pH ตาม USP 37 supplement 2 โดย ฐิวรรณภรณ์
3. ความแตกต่างในหัวข้อของ General Chapter ใน Pharmacopoeia ฉบับใหม่กับเก่า โดย ภก.สิริชัย กระบี่ศรี
4. Measurement uncertainty โดย อรพิณ ทนันขัติ และ ดร.สุเมธ เที่ยงธรรม
5. ISO/IEC 17025 : 2005

5.1 ISO/IEC 17025:2005 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบข้อ 5.ข้อกำหนดทางวิชาการ โดย นวพร  อนันตสินกุล

5.2 ISO/IEC 17025:2005 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วย ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดย ชมไฉไล สินธุสาร

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) โดย พรภัทร อินทรวรพัฒน์

ดาวน์โหลด

KM59_ISO17025_2005
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,168
KM59_ISO17025_2005_General requirement
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,701
KM59_PMQA
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,052
บัญชี Organizational Knowledge59
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 382
ข่าวสารอื่นๆ