การอบรมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ ๒

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การอบรมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ ๒
  • 21.09.2022
  • 87
การอบรมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ ๒

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการอบรมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ ๒

ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดยมี นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร

รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid

Onsite: ห้องประชุมตำรายา ชั้น ๔ อาคาร ๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Online: Meeting ID: 974 2664 7884

           Passcode: 788466

 
ข่าวสารอื่นๆ