การอบรมสัมมนา การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนา การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • 13.06.2022
  • 639
การอบรมสัมมนา การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เภสัชกรได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 3 CPE

ข่าวสารอื่นๆ