อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด์สำหรับยาแผนโบราณ เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด์สำหรับยาแผนโบราณ เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี"
  • 28.03.2022
  • 6,784
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด์สำหรับยาแผนโบราณ เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี"

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด์สำหรับยาแผนโบราณ เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี" ในวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่คณะผู้ร่วมอบรมจากองค์การเภสัชกรรม นำโดยนางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ ผู้อำนวยการกองเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย โดยมี ภญ.ศศิดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ ภญ.มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร 

ข่าวสารอื่นๆ