สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมทำบุญ ณ วัดพุทธปัญญา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมทำบุญ ณ วัดพุทธปัญญา
  • 10.01.2022
  • 1,182
สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมทำบุญ ณ วัดพุทธปัญญา

บุคลากรของสำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมทำบุญ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวสารอื่นๆ