ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DMSc Together Against Corruption )” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DMSc Together Against Corruption )” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • 29.12.2021
  • 1,111
ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DMSc Together Against Corruption )” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DMSc Together Against Corruption )” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ไม่ทน ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้สาธารณชนรับรู้และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวสารอื่นๆ