กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
  • 29.12.2021
  • 1,747
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสร้างความสวัสดิมงคลในการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขตลอดปีของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวสารอื่นๆ