การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักการ OECD-GLP

สาระความรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักการ OECD-GLP
  • 24.12.2021
  • 3,619
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักการ OECD-GLP

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักการ OECD-GLP

ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ