งานวันลอยกระทง 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานวันลอยกระทง 2564
  • 19.11.2021
  • 227
งานวันลอยกระทง 2564

กิจกรรมวันลอยกระทง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์

ข่าวสารอื่นๆ