การประชุมหารือเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Terpenoids และ Flavonoids ในกัญชา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Terpenoids และ Flavonoids ในกัญชา
  • 18.11.2021
  • 128
การประชุมหารือเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Terpenoids  และ Flavonoids ในกัญชา

การประชุมหารือเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Terpenoids  และ Flavonoids ในกัญชา ระหว่างสำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ เป็นประธาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 416 อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ข่าวสารอื่นๆ