สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
  • 1.11.2021
  • 193
สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “New Normal Medical Science for Thai Health and Economics : วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” โดยในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขา Current Research and Innovation on Diseases จำนวน 46 เรื่อง สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health จำนวน 82 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน จำนวน 44 เรื่อง และสาขา Medical Science Symposium จำนวน 21 เรื่อง ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล จำนวน 16 เรื่อง

โดยรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health ได้แก่ นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง วิธีตรวจวิเคราะห์เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนในยารานิทิดีนด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมทรี

ข่าวสารอื่นๆ