รมช.สธ. มอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รมช.สธ. มอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 27.10.2021
  • 583
รมช.สธ. มอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาครัฐ และภาคีเครือข่ายให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ข่าวสารอื่นๆ