ร่วมบริจาคกล่องไปรษณีย์ใช้แล้ว ไปกำจัดถูกวิธี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคกล่องไปรษณีย์ใช้แล้ว ไปกำจัดถูกวิธี
  • 30.10.2020
  • 1,518
ร่วมบริจาคกล่องไปรษณีย์ใช้แล้ว ไปกำจัดถูกวิธี
ชมรมจริยธรรมสำนักยาและวัตถุเสพติด นำทีมโดย นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด นางขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ หัวหน้ากลุ่มชีววิทยา และคณะ เป็นตัวแทนสำนักฯ ร่วมบริจาคกล่องไปรษณีย์ใช้แล้ว ไปกำจัดถูกวิธี วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
โดย สรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์
ข่าวสารอื่นๆ