นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักยาและวัตถุเสพติด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักยาและวัตถุเสพติด
  • 16.10.2020
  • 2,586
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักยาและวัตถุเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี เภสัชกรหญิงสุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งเภสัชกรหญิงสุรัชนี เศวตศิลา ได้นำเสนอภารกิจ บทบาทหน้าที่ และผลงานสำคัญ จากนั้น นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ณ ห้องประชุมตำรายา ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ