สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
  • 28.08.2020
  • 623
สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมบรรยายพิเศษ โดยปีนี้ได้จัดประชุมในรูปแบบ new normal โดยสามารถร่วมฟังการบรรยายผ่าน Zoom และ Facebook Live

นอกจากนี้ การประชุมฯ ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 198 เรื่อง เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย 40 เรื่อง และโปสเตอร์ 158 เรื่อง โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้ตัดสินผลการประกวด

สำนักยาและวัตถุเสพติดได้นำเสนอผลงานวิชาการ 12 เรื่อง (โปสเตอร์ 11 เรื่อง, บรรยาย 1 เรื่อง) ในปีนี้ มีบุคลากรสำนักฯ 1 ท่าน คือ ภญ.วิชรณีย์ ทองสิมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายสำหรับสาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในสารสกัดกัญชาและยาน้ำมันกัญชาด้วยวิธี HPLC 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดพิธีมอบรางวัลและปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28
 

ข่าวสารอื่นๆ