สัมมนาสมาชิกและเครือข่าย การทดสอบความชํานาญวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนาสมาชิกและเครือข่าย การทดสอบความชํานาญวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 28.08.2020
  • 541
สัมมนาสมาชิกและเครือข่าย การทดสอบความชํานาญวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ทดสอบความชํานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการสัมมนาสมาชิกและเครือข่าย การทดสอบความชํานาญวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการให้บริการแผนทดสอบความชํานาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ด้าน ได้แก่ อาหาร ยา ยาเสพติด เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ รังสีวิทยา พิษวิทยา วัตถุอันตราย และพยาธิวิทยาคลินิก ให้แก่สมาชิกการทดสอบความชํานาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ทดสอบความชํานาญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Zoom meeting ID : 992 6827 0312 Passcode : 364704 โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Google form ที่ https://moph.cc/o8sLXwvMn

 

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกและเครือข่ายทดสอบความชำนาญวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 103
ข่าวสารอื่นๆ