โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความผาสุกในการทำงาน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความผาสุกในการทำงาน 2563
  • 13.04.2020
  • 1,511
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความผาสุกในการทำงาน 2563

สำนักยาและวัตถุเสพติดจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความผาสุกในการทำงาน ระหว่าง วันที่ 11- 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีซ  รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 

ฟังการบรรยายการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

ฟังการบรรยายฮาวทูทิ้ง ทิ้งขยะอย่างไรให้ถูกวิธี

 

ฟังการบรรยายการนำขยะไปใช้ประโยชน์

 

กิจกรรมการเก็บขยะชายหาด คัดแยกและกำจัดขยะ

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ