บัญชี Organizational Knowledge 2563

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2563
  • 26.08.2019
  • 1,152
บัญชี Organizational Knowledge 2563

บัญชี Organizational Knowledge 2563

 

KM 1/2563  เรื่อง Pharmaceutical Quality System, CSV & Data Integrity

โดย ภก.วีรยุทธ  จิรรัศมิ์

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562

เอกสาร (ไม่สามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ และได้ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ทุกท่านทางอีเมล์)

 

KM 2/2563  เรื่อง Cannabis Communication for BDN

โดย ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์, ภญ.ณปภา สิริศุภกฤตกุล

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

เอกสาร [การดำเนินงานของศูนย์ประสานการตรวจกัญชา]

 

KM 3/2563  เรื่อง เล่าเรื่องเป็นเห็นผลงาน

โดย นางสาวณษรา สุวศราภรณ์ และนายวัฒนา อินทรหนองไผ่

วันที่ 17 มกราคม 2563

เอกสาร [ดาวน์โหลด]

ข่าวสารอื่นๆ